Jak správně nakupovat dřeviny pro živé ploty

Dá se říci, že živý plot patří k zahradě, stejně jako trávník. Bez kousku živého plotu a trávníkové plochy, jakoby zahrada nebyla.

Pro živý plot je většinou potřeba větší množství dřevin. Je jedno zda bude plot z thují, cypřišů nebo listnatý z habrů, ale většinou se nejedná jen pár rostlin, ale spíše desítek stejných rostlin.

Jak je nakupovat? Nejčastěji jsou prodávány jako:

  • prostokořenné
  • se zemním balem
  • v kontejneru

Každá varianta má své výhody a nevýhody. Ať již velikostí, kvalitou, termínem výsadby nebo cenou.

Dřeviny prostokořenné

Dřeny jsou pěstovány ve volné půdě na poli v okrasných školkách. Ťesně před expedicí se vyorají a většinou se sváží po několika kusech do balíku.

Tento typ se využívá zejména pro listnaté dřeviny pro živé ploty. Jedná se o nejlacinější způsob dodávky dřevin.

Živé ploty se z prostokořenných dřevin zakládají v období, kdy nemají žádné listy nebo ještě mají listy, nejčastěji to je v březnu až dubnu. Případně na podzim od půl října do zámrazu.

Pro dobré ujmutí je nutné kořeny rostlin před výsadbou na několik hodin namočit do vody. Pro dobré zakořenění a pozdější růst je také důležité při výsadbě částečně zkrátit nadzemní část.

Dřeviny se zemním balem

Tyto dřeviny jsou také pěstované na poli, ale na rozdíl od prostokořenných, se spolu s dřevinou odebere i část zeminy okolo kořenů. Tento zbytek zeminy okolo kořenů se zabalí do tkaniny nebo speciálního pletiva.

Nekupujte rostliny s poškozeným balem.

Dřeviny s balem se vysazují na jaře nebo na podzim. Při výsadbě se vkládá celý bal do připravené díry. Nerozbalujte bal předem, ani ve vyhloubené díře není nutné sundávat tkaninu, sama se v půdě rozloží.

Při koupi dřevin s balem, velmi často se takto prodávají thúje nebo cypřiše, sledujte, jak jsou dřeviny u prodejce skladovány. Často jsou skladovány tak, jak se přepravovaly, tedy v dřevěných paletách naskládány na sebe. Ale když dřeviny tak na sobě leží dlouho, dochází k poškození a zapaření rostlin a ke ztrátě jejich kvality.

Zeptejte se také obsluhy, jak dlouho jsou rostliny ven z půdy. Při delším času od vykopání může dojít k postupnému uschnutí rostlin. Na první pohled to není vidět, ale pak se neujmou a uschnou v půdě u vás na zahradě.

Dřeviny v kontejnerech

Jednotlivé dřeviny jsou pěstovány samostatně v plastovém kontejneru. Takto pěstované rostliny mají většinou velmi dobrou kvalitu a dobrý kořenový systém.

Mohou se vysazovat v průběhu celého roku, mimo zimy. Jejich cena je vyšší, ale velmi dobře zakořeňují, je s nimi dobrá manipulace při převozu i při výsadbě.

Při výsadbě stačí sundat kontejner z kořenového balu a zasadit do připravené díky v půdě.

Při nákupu dřevin, nejen pro živé ploty, věnujte velkou pozornost nejen ceně rostlin, ale spíše jejich kvalitě a zdraví. Poškozené rostliny se hůře ujímají nebo se neujmou vůbec. Sledujte, jak se o rostliny v okrasné školce nebo zahradnictví starají, jak je zavlažují a jak jsou skladovány. Peče o rostliny je dobrý indikátor kvality nakupovaných okrasných rostlin a dřevin.

[ hana-code-insert ] '’GOOGLE’' is not found