Proč plánovat při zakládání trávníku

Trávník je jednou z částí zahrady, kterou vnímáme jako celek. Vše musí do sebe zapadat. Vytváříme celek z rozmanitých částí, který musí ladit.

Trávník je součástí zahrady. Zahradu vnímáme jako celek a trávník je jednou z jejích částí, další části jsou například záhony, užitkové záhony, bazén, pergola, apod.

 • Vše musí do sebe zapadat a ladit. Proto plánujeme.

Vytváříme celek z rozmanitých částí, který musí ladit, dobře vypadat, musí plnit všechny funkce, které chceme a požadujeme. Plánujeme tedy již před založením trávníku.

Z dobrého plánu nám vznikne osazovací plán rostlin, které budou růst tam, kde budou vynikat a budou míst dobré podmínky. Vznikne nám plán cest a chodníčků po celé zahradě. Určíme si polohu pergoly nebo místa pro grilování a odpočinek a určíme polohu bazénu.Jak jsem již uvedl, vše do sebe musí zapadat.

 • Dobrým plánováním si také ulehčíme následnou údržbu zahrady a ušetříme při jejím budování.

Budeme vědět co kde bude a vyroste, jakou to potřebuje péči a údržbu a jaký bude k jednotlivým částem zahrady přístup a jak budeme jednotlivé části zahrady využívat. Odpovědi na všechny jak najdeme při plánování.

Z dobrého plánu zahrady určíme

 • tvar trávníku
 • jeho místo v zahradě
 • jeho funkci a zatížení.

To nám následně usnadní výběr správné travní směsi.

Tvar trávníku

 • Měkké a zvlněné linie trávníku vyvolávají pocit volnosti, přirozenosti.
 • Naopak rovné přímé linie, pravoúhlé okraje jsou více formální a dávají zahradě pocit uspořádanosti.
 • Vyberte tvar trávníku podle celkové koncepce zahrady

Místo v zahradě

 • Trávník není vhodný na příkré svahy.
 • Na místa, kde je velký stín nebo vysoká vlhkost půdy.

Při plánování vždy zvažte místní podmínky a na místa, kde by se trávníku nedařilo, zvolte jiné rostliny nebo zahradní prvky. Ze svahu může být skalka nebo se mohou použít půdo-pokryvné rostliny. Ty se také využijí na velmi stinná místa.

Funkce trávníku

Estetická funkce trávníku je jeho hlavním přínosem do zahrady. Krásná zelená plocha uklidňuje a přináší potěchu a osvěžení pro naši oči.

Dále má trávník funkci rekreační a obytnou. Zde záleží v jaké části zahrady trávník je a jak bude zatěžován. A dle těchto podmínek následně volíme travní směs.

Zatížení trávníku

Bude-li převládat estetická funkce a zátěž trávníku bude menší, volíme travní směsi pro okrasný trávník s menší zátěží.

Naopak při větší zátěži musíme vybrat travní směs zátěžovou, někdy také nazývanou hřištní.

Jaké zvolit místo pro trávník

Již plánování celé zahrady si musíte ujasnit, kde bude trávník, aby jste vybrali pro něj vhodné místo. A to nejen vzhledem k celé koncepci a pozdějšímu využití zahrady, ale hlavně proto, aby trávník dobře rostl.

Kde trávník špatně poroste:

 • na místech s velkým stínem,
 • na velmi vlhké nebo bahnité půdě
 • na místě, které je velmi suché, je celý den na slunci a půda je písčitá ( neudrží vláhu )
 • na příkrém svahu

Pro tato místa raději naplánujte půdo-pokryvné rostliny nebo jinak vyřešte dispozici tohoto prostoru.

Co budete na trávníku dělat, jak ho zatížíme

Hned na úvod si řekněte

 • co vše na trávníku budete dělat
 • jak ho budete zatěžovat
 • jak si přestavujete jeho konečný vzhled.

Dále určete místo kde bude bazén, kde si budou hrát děti nebo kde bude pergola. Vše pečlivě rozmyslete. Vše Vám zase pomůže vám to při výběru správné travní směsi pro Váš trávník.

Správné plánování = snadnější údržba

Správné plánování také výrazně pomůže při snadnější údržbě.

Hodně se to ukáže na okrajích trávníku. Tedy na místě, kde se trávník špatně udržuje. Naplánujte si správně přechody cest a trávníku, místa u zdí a podobná komplikovaná místa.

GT 845 use c

foto: wolf-garten

Ohraničení trávníku nebo přechod cesty by měl být na jeho úrovní, abychom po něm mohli při sečení jet kolečkem sekačky, a trávník dosekali až do konce a nepoškodili chodník ani sekačku.

Podobně je vhodné řešit i okolí zdí. Trávník pod zdí zakončete například cihlovým nebo jiným podobným přechodem na úrovní trávníku, a pak až vystavte zeď. Bude to pěkně vypadat a po zakončení se budete moci pohybovat a dosekat trávník až do kraje sekačkou. Nebudete muset využívat další nářadí nebo stroje ( vyžínač ).

Jaké nástroje a stroje použít pro úpravu a sečení okrajů trávníku? Přečtěte si článek: Stříhání a úprava okrajů trávníku

Pro údržbu je také důležitý tvar trávníku. Lépe se udržuje trávník, který má oblé okrajové linie než trávník s pravoúhlými rohy. Roh trávníku do pravého úhlu ohraničený zídkou se téměř nedá dosekat sekačkou až k okraji, je nutné využít další nástroje a nářadí… . To vše se ale dá odstranit již na počátku, kdy trávník plánujeme.

Shrnutí

Trávník je součástí zahrady, který propojuje jednotlivé prvky zahrady v harmonický celek.

Dobré naplánování koncepce celé zahrady nám výrazně pomůže pro celkové sladění jednotlivých prvků v zahradě. Následně pak ke správnému výběru travní směsi pro založení trávníku.

 • Plánování a jasně daný cíl nás vede snadnější cestou k úspěchu.

Kompletní sortiment trávníkových hnojiv, travních osiv, nářadí a další pomůcek pro údržbu okrasného trávníku si vyberte ve specializovaném shopu www.svet-travniku.cz

 

[ hana-code-insert ] '’GOOGLE’' is not found