Jaké listnaté dřeviny se hodí pro zpevnění a ozelenění svahů

Kdo bydlí v rovině, problémy svažitých pozemků nezná. Avšak majitelé zahrad v různě členěných terénech vědí, jak těžké chvíle jim může takový pozemek kdykoli připravit. Ohrožují ho nejen sesuvy půdy, ale také další vlivy počasí. Do některých druhů půdy se pro svažité pozemky těžko vybírají rostliny, kterým by se ve svazích dařilo, a zároveň by mohly zabezpečit zahradu proti sesuvu půdy.

[ hana-code-insert ] '’GOOGLE’' is not found

Vhodné rostliny pro konkrétní podmínky

Nejen o svažité pozemky na zahradách, ale i o ozelenění strání, břehů jezírek, rybníčků a strží je třeba se postarat a nenechat je ladem bez výsadby. Pro všechny tyto případy navrhujeme dokonalé zpevnění pomocí specificky rostoucích rostlin.

Hlavním předpokladem je ale do konkrétních podmínek navrhnout vhodné rostliny, to znamená takové, které mají bohatý kořenový systém, jenž v krátkém čase dokáže půdu co nejvíc zpevnit. Jen tak budou rostliny dokonale plnit úkol, pro který jsme je zvolili. V zahradách navazujících na okolní přírodu se řiďte jednoduchou poučkou, a neuděláte chybu.

Vybírejte takové dřeviny, kterým se daří v okolní přírodě. Nesnažte se osazovat takové plochy exotickými dřevinami anebo keři a stromy, jimž nevyhovuje podloží v místě svahu a typ půdy.

Výběr nejvhodnějších listnatých dřevin do svahu

Pro zpevnění svahů a strží se nejlépe hodí z opadavých listnáčů takové, které mají ukázněnější až spořejší růst. Měly by být navíc dostatečně odolné a na škodu není pochopitelně ani zajímavé podzimní olistění.

Ruj vlasatá – Cotinus Coggygria
Ruj vlasatá – Cotinus Coggygria
 • Javor ginnala – Acer ginnala: prospívá jak v polostínu, tak i na slunci
 • Muchovník kanadský – Amelanchier canadensis: prospívá dokonce i v ovzduší průmyslových aglomerací
 • Dřišťál Thunbergův – Berberis thunbergii – červenolistá odrůda ´Atropurpurea‘.
 • Komule střídavolistá – Buddleia alternifolia:
 • Komule Davidova – Buddleia davidii: má více odrůd kvetoucích v bílé, růžové a fialové barvě
 • Kdoulovec japonský – Chaenomeles japonica
 • Kdoulovec lahvicovitý – Chaenomeles speciosa: má bohatství květů a zajímavé plody
 • Svída bílá – Cornus alba
 • Svída krvavá – Cornus sanguinea
 • Ruj vlasatá – Cotinus Coggygria
 • Dřín obecný – Cornus mas

Neobyčejně vhodné jsou pro svažité pozemky skalníky v mnoha svých odrůdách:

 • Skalník Dammerův (Cotoneaster dammerii)´Skogholm‘
 • Skalník vodorovný (Cotoneaster horizontalis)
 • Skalník drobnolistý (Cotoneaster microphyllus)
 • Skalník časný (Cotoneaster praecox)
 • Skalník vrbolistý (Cotoneaster salicifolius) ´Parkteppich‘

Na ozeleňování svahů a také na jejich zpevňování můžete využít i čilimník raný, janovec metlatý, brslen Fortunův, zlatici, kručinku barvířskou a také několik odrůd třezalek, například třezalku kalíškatou, třezalku Moserovu a třezalku rozkladitou. Třezalky kvetou dlouhou dobu, a proto jim vyhovují spíše slunečné, nebo jen málo zastíněné plochy, které by měly být zároveň dobře chráněné.