Zajímavé stromy světa – Cedr

Cedr je velký dlouhověký jehličnan z čeledě borovicovitých. Rozlišujeme tři základní druhy:

  • cedr atlaský (Cedrus atlantica)
  • cedr himálajský (Cedrus deodara)
  • cedr libanonský (Cedrus libani)

Cedr ve své domovině dorůstá velkých výšek ( okolo 30 m , nejsou vyjímkou ani 40 metrové stromy ) a dožívá se velkého stáří 1000 let , výjmečně až přes 2000 let.

K jeho domovině patří pohoří severní Afriky, Malá Asie a Střední Asie v podhůří Himaláje.

Je neopadavý, jehlice jsou zelené nebo tmavě zelené.

Cedr atlaský

Strom z oblasti  severní Afriky z pohoří Atlas v Maroku a Alžírsku. Má větve šikmo vystoupavé. Je odolný i v našich podmínkách. Dorůstá výšek do 30 metrů, je dlouhověký.

Využívají se následující kutivary:

  • ´Glauca´ s šedozelenými jehlicemi
  • ´Aurea´ se zlatožlutými jehlicemi,
  • ´Fastigiata´ se sloupovitou korunou,
  • ´Glauca Pendula´ šedozelené jehlice, s korunou převislou
  • ´Pendula´  s korunou převislou

Cedr himálajský

Strom jehož domovinou je Střední Asie ( Pákistán, Afgánistán, Indee a Nepálu ). Velmi podobný modřínu, ale narozdíl od něj je neopadavý. Dorůstá velkých výšek, přes 30 m.

Dřevo se využívá pro stavby lodí.

Cedr libanonský

Nejznámnější z cedrů. Má krásný rozložitý patrovitý habitus koruny. Větve jsou vodorvné, špička bývá ohnutá. Průměrná výška stromů je 20-30 m, výjmečně až 40 m. Dlouhověký.

Národní strom Libanonu. Cedr je zobrazen na státní vlajce Libanonu a na jeho státním znaku.

Dřevo cedru bylo velmi ceněno, využívalo se například pro stavbu lodí. Nyní na trhu cedrové dřevo moc není. V jeho domovině Malé Asie se snaží o větší rozšíření do běžné přírody. Nejvíce se využívá v okrasném zahradnictví jako soliterní strom.

foto:

[ hana-code-insert ] '’GOOGLE’' is not found

Napsat komentář