Historie adventního věnce

Klasika předvánočního období – Adventní věnec. málo kdo z nás si bez ně dokáže představit předvánoční výzdobu. Adventní věnec nechybí na téměř žádném stole.

Čtyři svíčky, které se postupně zapalují každou adventní neděli. Jsou to čtyři neděle předcházející Narození Páně. První adventní neděle je v kalendáři mezi 27. listopadem a 3. prosincem, aby se tak do slavnosti Narození Páně 25. prosince “se vešly” celkem čtyři adventní neděle.

Slovo advent má svůj původ v latině: adventus = příchod. Advent je totiž začátek liturgického roku, období čtyř neděl před vánočními svátky. Je to doba radostného očekávání příchodu Spasitele, duchovní přípravy na Vánoce, doba rozjímání a dobročinnosti.

Symbolem adventního období je adventní věnec. Tento tradiční symbol křesťanských vánoc je ale relativně mladý. Tato tradice se ustálila na počátku 19. století. za otce této tradice je pokládán německý protestanský teolog Johann Hinrich Wichern.

Tento teolog nechal ozdobit v roce 1839 dveře misie v Hamburku věncem, na kterém byly 4 velké svíce a mezi nimi 19 malých. velké svíce byly bílé, malé červené. Ve všední den se zapalovaly červené svíčky, v neděli pak bílé. Poslední svíčka hořela den před Štědrým dnem.

advent-556061_640

Později se tato tradice dále rozšířila na další misie a farnosti a do domácností. Počet svíček se ustálil na čtyři, a ty v dnešní době zapalujeme v o adventní neděli.

Adventní věnec je nejčastěji vyroben spletením smrkových větviček, také se využívají větvě jiných jehličnanů, v poslední době jsou hodně využívány větve thují. Kruh ze spletených větví se dále ozdobí různými mašlemi, sušeným ovocem, skořicí, slaměnými ozdobami a podobnými doplňky. Okolo na věnec se umístí 4 svíčky.

Základní adventní barvou je fialová, věnec je ale často zdoben do červena. V posledních letech má na barevnost vliv modních barev, tak v jednotlivých letech jsme viděli věnce do modra nebo s převládající bílou.

Nejvíce ale záleží na krásné adventní atmosféře a předvánočním rozjímání, a alespoň částečném úniku od všeobecného předvánočního shonu. Krásné Vánoce!