Ochrana zahrady před hraboši a hryzci

Hraboši a hryzci, malý obratlovci dokáží napácha v zahradě velké škody. Jak proti těmto malý škůdcům ochránit zahradu? Pojďme si je na úvod představit. Budou nás zajímat dva hlavní zástupci: hryzec vodní a hraboš polní.

Hryzec vodní

Tento šedohnědý 12-20 cm dlouhý hlodavec na zahradách překusuje  a ožírá kořínky rostlin a menších keřů a stromků. Žere kořenovou zeleninu a hlízy rostlin. Dokáže napáchat velké škody.

Hraboš polní

Menší obratlovec, který je dlouhý okolo 10-12 cm a má na svou délku velmi robusní tělo a krátký ocas. Škodí podobně jako hryzec. Žere kořínky rostlina a menší keřů a stromků, likviduje kořenovou zeleninu.

Jak ochránit zahradu

Ochrana není jednoduchá, zejména boj s hryzcem je složitý. Můžeme chránit zahradu mechanicky, pomocí predátorů nebo s chemií.

Základní ochrana, která se dá využít u stromů nebo cibulových okrasných rosltin je ochrana kořenového systému nebo cibulí. Kořenový systém můžeme při výsadbě obalit do juty, která umožní kořenům růst, a škůdcům zhorší přístup. Nebo použít jiné podobné zábrany  a síťoviny. Cibuloviny pří výsadbě umísťujte do košíků.

V zahradách lze také použít mechanické pasti nebo elektronické plašiče.

Podpořte na zahradě přirozené nepřátele myší, hrabošů a hryzců. Podpořte dravce. Nechováte-li domácí zvířata, můžete podpořit výskyt dravců ve vašem okolí, umístěním “berliček”, na které se mohou dravci usadit. Podpoříte tak přirozený koloběh života v přírodě.

Proti hrabošům a hryzcům můžete použít také chemické granulované přípravky, jako jsou Norat ATG nebo Lanirat Micro.

Norat ATG se používá na hubení hryzce vodního. Při jeho aplikaci postupujte velmi opatrně. V místech výskytu hryzce vodního zjistíme, které chodby nebo nory jsou jím obývané a to tak, že uzavřeme jejich východy nebo chodby zašlápneme. Asi po dvou dnech do obnovených chodbiček co nejhlouběji vsuneme 2 voskované nástrahy (odolávají dobře vlhkým podmínkám v půdě) a otvor uzavřeme. Postupujeme velmi opatrně, abychom chodby nebo nory neporušili.

Při použití přípravku se vždy řiďte pokyny na etiketě.

 

[ hana-code-insert ] '’GOOGLE’' is not found

 

Napsat komentář