Kompost je skvělé přírodní organické hnojivo, vyživuje rostliny a zlepšuje strukturu půdy. Aby to tak vždy bylo, je třeba dbát na správné složení kompostu. A používat jen komponenty prospěšné a žádoucí. Čeho se vyvarovat při kompostování?

Nerozložitelné látky

Kompostování je založeno na postupném rozkládání jednotlivých složek. Velmi důležité tedy je vyvarovat se použití látek, které se nerozkládají nebo se rozkládají jen velmi špatně a dlouho.

 • sklo
 • kovy
 • plasty
 • papír potažený folií ( krabice od nápojů )
 • papír z časopisů
 • zbytky barev a laků
 • zbytky olejů
 • odpad z vysavače

Nevhodné rostliné zbytky

Do kompostu nepoužívejte rostliny ošetřené pesticidy. Tyto rostliny se v kompostu postupně rozloží s pesticidem, ten ale zůstává nadále aktivní, a tak nám může následně uškodit při použití kompostu k rostlinám.

Například k tomu dochází u účinné látky clopyralid, která se využívá pro postřik trávníku proti plevelům. Trávu, která byla ošetřena herbicidem proti plevelům nekompostujte ani nepoužívejte jako mulč k rostlinám. Hrozí poškození a deformace rostlin, zejména pak u plodové zeleniny.

Do kompostu také nepatří rostliny napadené chorobami, díky kompostu by se pak mohly šířit dále.

Dále se vyvaruje použití následujících přísad a složek:

 • zbytky plesnivého jídla, obzvláště masa
 • psí a kočičí výkaly, fekálie
 • zbytky postřiků
 • kaly z čištičky

Do kompostu nepoužíváme ani listí a trávu od silnic.

titulní foto : freedigitalphotos.net

[ hana-code-insert ] '’GOOGLE’' is not found