Správně založený a vedený kompost je ideálním přírodním hnojivem. Obsahuje všechny potřebné živiny, které zahradní rostliny potřebují a navíc zlepšuje strukturu půdy.

Ve správném kompostu musí být vše v rovnováze. Je důležité vždy vše dobře promíchat, suchý materiál s vlhkým, tuhý se sypkým, s vysokým obsahem dusíku se surovinami s vysokým obsahem uhlíku ( hnůj x piliny).

Hlavní složkou kompostu je rostliný materiál určený k rozložení a další látky. Co tedy do kompostu patří?

Zahradní odpad

 • posklizňové zbytky
 • zbytky trvalek a rostlin
 • posekaná tráva
 • listí
 • rostliny na zelené hnojení ( dodávají hodně dusíku )

Listí nekompostuje příliš velké množství najednou. Obsahuje hodně uhlíku. Je vhodné dávat do kompostu listí promíchané s trávou. Ořešákové listí se pomalu rozkládá, proces rozkladu urychlíme přidání vápence.

Posekanou trávu necháme nejdříve trochu proschnout. Do kompostu dáváme trávu v tenčí vrstvě. Ve velké vrstvě bude tráva hnít.

Velké zbytky rostlin před přidáním do kompostu nadrťte. Urychlíte tím rozklad. Nepoužíváme nemocné části rostlin.

Ze zahrady můžete využít do kompostu také větve, kůru, piliny. Vše použijeme nadrcené.  Tyto složky pomáhají vytvořit správnou strukturu kompostu. Ideální je je promíchat s hnojem. Vyvážíme tím poměr uhlíku a dusíku.

Seno a sláma v kompostu nám pomůže k odsání přebytečné vody, pokud je kompost přemočený.

Kuchyňský odpad

Do kompostu jsou ideální zbytky z čištění zeleniny a ovoce

 • slupky z brambor
 • slupky z ovoce
 • okrojky zeleniny
 • apod.

Z kuchyně můžeme do kompostu také použít:

 • skořápky ( nutno rozdrtit )
 • vylouhovaný čaj
 • kavovou sedlinu

Z teplé kuchyně je možné pro kompostování využít vařné zbytky rostliného původu. V menším množství můžeme také použít myso, ryby nebo zbytky sýra, urychlují tlení, ale lákají různou drobnou a škodlivou havěť  ( myši, krysy, mouchy , … ).

Živočišný odpad

Do této skupiny materiálu vhodného ke komposvání patří zejména hnůj a chlévská mrva.

Mají velký obsah dusíku a výrazně urychlují tlení. Hnůj a mrvu mícháme s rostliným materiálem ( sláma, listí, piliny … ) pro vyrovnání poměru dusík / uhlík. Příliš mnoho živočišných zbytků v kompostu způsobuje jeho hnití a výrazný zápach.

Pro urychlení rozkladu využijte organická hnojiva, guano, rohovou a kostní moučku.

Minerální látky

 • zahradní zemina
 • kammenná moučka
 • jílovité materiály ( bentonit )
 • mletý vápenec
 • popel ze dřeva.

Minerální materiály urychlují tlení kompostu a zlepšijí jejo výslednou strukturu. Obohacují kompost o vápník.

Urychlovače kompostu

Přípravky pro urychlení tlení kompostu. Při špatném nevyvážením kompostu a při jeho nevhodném složení nám ani tyto látky moc nepomohou.

5 zásad pro správnou skladbu kompostu

 1. Hrubší suroviny rozřežeme nebo rozdrtíme na menší části.
 2. Různé suroviny nekupíme, ale dobře je mezi sebou promícháme.
 3. Složení musí být vyvážené. Žádná složka kompostu nesmí být ve velkém nadbytku.
 4. Ideální je kombinovat rostlinný, živočišný a minerální materiál
 5. Mícháme mezi sebou složky s vysokým podílem dusíku a uhlíku.

Optimální poměr C / N

Optimální poměr C / N je celkový úspěch kompostování velmi důležitý. Není nějaké číslo poměru C/N, kterého by jsme se měli při kompostování držet. Je to pouze o vhodném složení a kombinaci látek s vyším N a s vyším C.

 Složky kompostu s vyšším obsahen dusíku ( N )

 • hnůj, mrva
 • slepičí trus
 • bobovité rostliny
 • odpad ze zeleniny
 • posečená tráva

Složky kompostu s vyšším obsahen uhlíku ( C )

 • papír
 • piliny
 • odřezky dřeva
 • sláma
 • jehličí, kůra
 • listí

 

Všechny výše uvedené složky můžete použít do dobrého kompostu, který Vám následně pomůže při zdravém pěstování zeleniny a ostatních zahradních rostlin.

Čeho se naopak v kompostu vyvarovat se dočtete v následujícím článku: Co do kompostu nepatří ?

titulní foto : Kirsty Hall

[ hana-code-insert ] '’GOOGLE’' is not found