Výsadba jahodníku není zcela jednoduchá záležitost. Pomůžeme Vám

Výsadba jahodníku není zcela jednoduchá záležitost. Čím více se zaměříme na správnou výsadbu sazenic jahodníků, tím větší a spolehlivější úrody se posléze dočkáme. A protože jahody patří k tomu nejoblíbenějšímu ovoci, rozhodně se námaha s výsadbou bohatě vyplatí.

Tento článek navazuje na: Výsadba jahodníku, kde si můžete přečíst o tom, kdy a jak jahodník vysadit. Zde to ještě více probereme dopodrobna.

Jak připravit záhony

Pro záhony, na nichž jsme se rozhodli pěstovat jahody, jsou jako nejvhodnější předplodina různé druhy košťálovin. Může to být fazol, hrách, ale i rané brambory atd. Vybrané záhony je třeba důkladně odplevelit a pečlivě zrýt, poté, co jsme je silně prohnojili kompostem.

Taková to příprava půdy musí být provedena nejméně 2 týdny před samotnou výsadbou. Po zrytí je vhodné půdu prohrabat a důkladně prolít vodou, půda tak lépe slehne.

Jak by měla vypadat správná sadba jahodníku

Máme-li na zahradě spíše těžší půdu, můžeme ji ještě těsně před výsadbou zlehka pokopat a uhrabat, lehčí půdu postačí jen uhrábnout. Je naprosto jasné, že předpokladem budoucí bohaté úrody jahod je zdravá a silná sadba jahodníku.

Vysazujeme proto jen dobře vzrostlé sazenice se silným krčkem. Krčkem máme na mysli přechod mezi listy a kořeny. Správné sazenice mají mít dosti bohatý kořenový systém a zároveň kořeny nesmějí být jakkoli poškozené. Staré, zaschlé, zahnědlé nebo poškozené sazenice rovnou vyhoďte.

Než rostliny vysadíte, uchovávejte je na chladném místě, například ve sklepě, aby nezavadly a zůstaly svěží. Uschované mohou být maximálně tři dny. V případě mírného zavadnutí postačí namočit je a znovu se vzpamatují. Rozhodně nesmějí být zapařené, takové sazenice ve většině případů po výsadbě odumřou.

⇒Náš tip pro výživu jahod: Vyzkoušejte Kristalon jahoda

Jak odměřit vzdálenost

Sazenice můžeme vysazovat buďto podle šňůry, nebo si znamenákem vyznačíme rýhy. Použijeme-li šňůru, vzdálenost mezi sazenicemi odhadneme. Sazenice však můžeme dát na řádek podle nějaké předem určené míry. Vysazujte je ale jen podél jedné strany šňůry.

Protože sazenice musí být před výsadbou mírně vlhké, přikryjeme bedýnku, ve které je přenášíme, vlhkým hadrem. Pozor na kořeny, těm nejvíce škodí přímé sluneční paprsky.

[ hana-code-insert ] '’GOOGLE’' is not found

Kolik listů stačí sazenici

Před sázením by měly být kořeny vlhké, takže je můžeme namočit ve vodě, jsou-li suché. Pozor však na blátivou kaši, která by mohla husté kořeny slepit a na kořenech vytvořit bal, jenž by ohrozil ujmutí rostlin.

Jestliže má sazenice silné zdravé kořeny je možné jí ponechat všechny listy. Pokud však má drobné nebo slabé kořeny, bude lepší některé nadbytečné listy odstřihnout. Tři plně vyvinuté listy jsou pro každou sazenici dostačující.

Výsadba lopatkou nebo sázecím kolíkem

Pro výsadbu sazenic jahodníku můžeme využít jak lopatku, tak sázecí kolík. Vždy je však nutné dát pozor na to, aby kořeny sazenic nebyly v jamce zahnuty anebo dokonce obráceny směrem nahoru. Po zasazení je třeba půdu ke kořenům důkladně přimáčknout.

Pokud pracujeme se sázecím kolíkem, uděláme hlubokou a širokou jamku a kořeny sazenice spustíme do ní. Půdu ke kořenům přimáčkneme zapíchnutím kolíku šikmo ze strany. Půdu v okolí sazenic pečlivě urovnáme. Že jsme sazenice vysadili správně, poznáme podle toho, že se po uchopení za listy nepodaří sazenice ze země vytáhnout.

Jak je to s hloubkou výsadby jahodníku

Obecně platí zásada, že rostliny mají být vysazeny tak hluboko, jak rostly i jejich mateřské rostliny. Krček by měl být přibližně 1 cm pod povrchem, neboť po zalití půda mírně slehne.

Pokud jsou sazenice zasazeny příliš mělce, nevytvářejí se další hlavní kořeny a rostliny krmí do té doby, než jsou přihrnuty zeminou.

Naopak při hlubokém vysazení sazenice špatně narůstají, doslova živoří, a to do té doby, než krček proroste k povrchu půdy.

zpracovala: Zuzana Bohdalová

 

[ hana-code-insert ] '’GOOGLE’' is not found