Výsadby jahodníku

Správná výsadba sazenic jahodníku zajistí dobrou úrodu, a to dlouhodobě. Stojí tedy rozhodně za to se jí dostatečně věnovat.

Probereme tedy, kdy a v jaké denní době je vhodné jahodníky vysazovat, jak je správně přihrnovat, jaké zvolit řádkování a také proč vysazovat jahodníky pod fólii.

Jaký den zvolit

Na výsadbu sazenic jahodníku si vyhradíme podvečer slunečného dne anebo výsadbu necháme na podmračný den. Ideálně před deštěm anebo po něm. Po výsadbě ale za všech okolností musíme sazenice zalít.

Provádíme zálivku jednotlivých rostlin. Je důležité, aby půda po zálivce příliš nevyschla. Mokré místo se potom zahrne suchou zeminou.

Vhodné období pro výsadbu

Jahodník má 2 nejčastější termíny výsadby. Jedním je časné jaro a druhým druhá polovina srpna až první polovina září. Vysazovat jahodníky později se již nedoporučuje, neboť již nestihnou zakořenit a přes zimu vymrznou.

Provádí-li se letní výsadba, je nutné sazenice jahod zalévat a okopávat co nejčastěji. Těsně před příchodem mrazů proveďte poslední okopávku a pak přihrňte půdu z obou stran mírně k rostlinám. Tak bude kořenový krček chráněn před mrazem. Počítejte se tím, že v roce výsadby jahodníky neplodí.

Způsoby výsadby jahodníků

Pro výsadbu sazenic jahodníku můžeme vybírat hned z několika druhů výsadby. Nejznámější je výsadba do řádků, záhonová výsadba, do hrůbků nebo zahuštěná výsadba.

Projděme si 5 základních způsobů výsadby jahodníku:

  1. Do řádků

Při výsadbě do řádků vysazujeme jahodníkové sazenice do 50 cm vzdálených řádků, na vzdálenost 40 – 50 cm. Tento způsob výsadby nejlépe umožňuje vstup do jahodiště a výrazně tak usnadňuje obdělávání půdy.

  1. Záhonová výsadba

Při záhonovém způsobu výsadby se jahodníky vysazují v řádcích 40 cm od sebe a s toutéž vzájemnou vzdáleností sazenic mezi sebou. Vždy po 4 řádcích se udělá manipulační cestička o šířce 50 cm mezi jednotlivými záhony.

  1. Do hrůbků

Nahrňte hrůbek přibližně 40 – 50 cm široký o výšce cca 10 – 15 cm. Tento hrůbek přikryjte fólií, tu po okrajích hrůbků zaryjete do půdy. Sazenice se vysazují do řádků do trojsponu, ideálně ve vzdálenosti 30 cm od sebe, a to jak v řádcích, tak mezi řádky. Vzdálenost mezi jednotlivými hrůbky by měla být 40 – 50 cm.

  1. Pod černou fólii

Jedná se o typ výsadby, která prakticky nevyžaduje obdělávání půdy. Použijte 1 m širokou černou pásovou fólii – ideální je černá netkané textilie. Okraje fólie zahrňte zeminou. Do fólie vyřízněte křížové otvory, ty pak mírně promáčkněte a do středu vysaďte sazenice.

Půda pod černou fólií má vždy vyšší teplotu a také stejnoměrnou vlhkost. To vše přispívá k lepšímu a rychlejšímu zakořeňování rostlin.

  1. Zahuštěná výsadba

Při zahuštěné výsadbě se sazenice vysadí do řádků 40 x 40 cm. Po sklizni úrody v následujícím roce se každý druhý řádek jahodníku odstraní. Tak vzdálenost řádků zůstane pro další pěstování 80 cm. Tímto způsobem si zajistíte v prvním roce vyšší sklizeň a v následujících letech pohodlné obhospodařování jahodiště.

 

[ hana-code-insert ] '’GOOGLE’' is not found