Likvidace mechu a řas v trávníku

Mechy a řasy patří mezi biotické původce neinfekčního onemocnění trávníku. Mezi řasy patří vláknité řasy a sinice rodů Nostoc, Cylindrocystic, mezi mechy například bahňatka obecná, drabík stromkovitý, prutník stříbřitý a jiné druhy. Zejména mechy jsou v trávníku velmi často a konkurují trávníku.

Mechy

Mechy se v trávníku šíří vegetativním a generativním způsobem. Mechy znehodnocují trávník z jeho estetického a také užitkového hlediska. A zároveň vytlačují trávy. Mechy jsou výrazným konkurentem pro traviny.

Příčiny šíření mechu v trávníku

 • nadměrná vlhkost půdy
 • zhutnění povrchu
 • nevhodné zavlažování
 • nedostatek živin
 • časté velmi nízké kosení
 • kyselá půdní reakce
 • zastínění

Likvidace mechu v trávníku

Mech lze likvidovat v trávníku nechemicky nebo za pomocí chemických přípravků.

Nechemická likvidace mechu a prevence

Pro zdárné odstranění mechu v trávníku je třeba zlepšit světelné podmínky a odstranění stínu a další příčiny tvorby mechu.

Základem je odstranění travní plsti a provzdušnění utužené vegetační vrstvy. Toho lze docílit vertikutací. Odstraněním plsti začne trávník lépe přijímat živiny, světlo a vláhu. Vertikutace je základním preventivním opatřením proti mechu, řasám a chorobám v trávníku.

Vertikutace by se pro Vás měla stát pravidelnou činnosti v údržbě zahrady. Provádí se dvakrát ročně, na počátku jara a na podzim. Kompletní informace o vertikutaci si přečtěte na: www.travnik-vertikutace.cz

Dále je nutné se zaměřit na optimalizaci závlahy a odstranění příčin trvalého zamokření.

Mech je eliminován v dobře udržovaném trávníku. A vše začíná výběrem vhodné travní směsi, dále je to pravidelné sečení a správná vyrovnaná výživa trávníku.

Chemická likvidace mechu pomocí hnojiv a přípravků

Základní je úprava pH půdy vápněním. pH půdy by nemělo u trávníku přesahovat 6-6,5. Na vápnění trávníku se používá Dolomitický vápenec, který se aplikuje na trávník těsně před zimou. Přes zimu se rozpadne a částečně vylepší pH půdy.

Pro chemickou likvidaci se používají přípravky na bázi síranu železnatého nebo amonného – např. Antimech, Stop-Mech, Zelená skalice, nebo speciální hnojiva obsahující prvek železo – například Expert proti mechu. Jde o přípravky, kterou jsou sypké nebo granulované a aplikují se posypem. U Zelené skalice se aplikace provádí postřikem nebo zálivkou.

V České republice je registrován přípravek pro likvidace mechu v trávnících pod obchodním názvem Mogeton. Mogeton je přípravek, který se ředí s vodou a aplikujeme ho postřikem.

Můžete také použít – Finalsan® Přípravek k likvidaci mechů v trávníku. Má účinnou látku, která je přírodního původu a je biologicky odbouratelná

Po aplikaci speciálních hnojiv nebo přípravků mech v trávníku zhnědne až černá. Je potřeba ho pořádně vyhrabat a holá místa ihned dosít. Pro dosev použijte travní směsi určené pro regeneraci a obnovu trávníku.

Přípravky ale vše nezachrání. Bez prevence, výše popsané, vyřeší problém mechu jen částečně, a mech Vás nadále bude v trávníku zlobit. Je třeba identifikovat a odstranit hlavní příčinu.

Řasy

Typickým příznakem výskytu řas v trávníku jsou zelené, později černé, slizovité skvrny, které později zasychají a vytvářejí krustu.

Podmínky pro tvorbu a výskyt řas

 • nepropustná vegetační vrstva
 • nízká úroveň minerální výživy
 • zastínění

Řasy ohrožují kvalitu trávníku z estetického hlediska a z růstového hlediska, kdy vytlačují traviny a trávník řídne. Kolonie řas jsou velkým konkurentem pro traviny.

Ochrana trávníku proti řasám

 • zlepšení propustnosti půdy – vertikutace
 • pískování
 • odstranění stařiny
 • zabránění dlouhodobému zamokření
 • udržovaní hustého porostu

Z chemických přípravků je dle odborné literatury možné použít přípravky s účinnou látkou na bázi chlorothalonilu ( přípravky Bravo, Casoar ), mancozebu ( přípravky Dithane, Novozir ) nebo síranu měďnatého. Dobré účinky vykázal i přípravek s účinnou látkou quinoclamin – Mogeton. V zahraničí je registrován přípravek Biodyozon.

Doporučení pro odstranění řas

Základem je vysušit stanoviště, krusty řas mechanicky rozrušit a odstranit, například pomocí vertikutace nebo vyhrabáním. Holá místa ihned dosít a lehce pískovat nebo pohodit trávníkovým substrátem.

Poznámka: Použití přípravků na ochranu rostlin je upraveno Zákonem o ochraně rostlin a mohou se používat jen přípravky, které jsou k tomu účelu registrované. Státní rostlinolékařská správa vydává Seznam registrovaných přípravků na ochranu rostlin. Seznam je k dostání v knižní podobě nebo v elektronické verzi na webu SRS.

Použitá literatura: k nahlédnutí u autora

foto: Rasbak

[ hana-code-insert ] '’GOOGLE’' is not found

 

Napsat komentář