Nejčastěji využívané travní druhy do trávníků

Správně zvolená travní směs je základem pro úspěšné založení okrasného trávníku, jeho vitalitu, pěkný a zdravý vzhled a jeho následnou snadnou údržbu.

Okrasný trávník na zahradě je vždy složen z několika travních druhů. Vlastnosti jednotlivých druhů určují kvalitu travní směsi.

Nejčastěji se travních směsí využívají:

 • Jílek vytrvalý ( Lolium perene L. )
 • Kostřava červená ( Festuca rubra agg. )
 • Lipnice luční ( Poa pratensis L. )

Do některých travních směsí se využívají další doplňkové travní druhy jako je psineček obecný, kostřava ovčí, kostřava rákosovitá nebo bojínek.

Jaké jsou hlavní klady a zápory jednotlivých travních druhů:

Jílek vytrvalý ( Lolium perene L. )

Jílek je velmi rozšířený a využívaný. Má sytě zelenou barvu, dobře odnožuje. Velmi rychle vzchází ( 5-8 dní po výsevu ). Je odolný proti zatížení, dobře regeneruje. Je měkký a pružný. Používá se do běžných travních směsí a směsí pro sport nebo pro dosev trávníku.

 • velká odolnost při zátěži
 • rychlé vzcházení a regenerace
 • menší vytrvalost a odolnost proti vymrzání

Kostřava červená

Kostřava červená ( Festuca rubra agg. )

Do travních směsí se používá velké množství odrůd Kostřavy červené. Kostřava je sytě zelené barvy, některé odrůdy až šedozelené barvy. Snáší nízkou seč, mírný stín, mírné až střední zatížení. Vzchází po dobu asi 14 dní. Tvoří hustý a kvalitní drn. Vhodná do rekreačních a okrasných trávníků.

 • hustý a kvalitní drn
 • snáší nízkou seč a mírný stín
 • tvorba stařiny, nutná vertikutace

Lipnice luční

Lipnice luční ( Poa pratensis L. )

Lipnice je velmi vytrvalá a výběžkatá tráva. Její vzcházení je pomalejší ( 3-4 týdny ). Později je ale konkurenčně velmi silná a odolná. Snáší nižší sečení a odolná při zátěži, dobře regeneruje. Nejčastěji se využívá do sportovních a rekreačních trávníků.

 • velmi vytrvalá, odolná zátěži
 • pro nízké sečení, dobrá regenerace
 • pomalejší vzcházení a zapojení v trávníkuJaký chcete trávník?

Pro správný výběr travní směsi jsou důležité nejen vlastnosti jednotlivých travních druhů, ale také odpovědi na následující otázky:

 • Jak bude trávník využíván?
 • Jak budeme trávník zatěžovat?
 • Jaký bude po trávníku pohyb?
 • Bude trávník na slunci nebo ve stínu?
 • Chceme trávník spíše pro jeho krásu a estetiku nebo ho využít pro sport a zábavu?

Vypracujte si odpovědi zodpovědně.

Co vám vyšlo?  Jaký chcete trávník?

 

Jak rychle vzchází

Travní směs, její jednotlivé složky, vzchází postupně. nejrychleji vzchází jílky, následují kostřavy a poslední jsou lipnice.

Jílek při dobrých podmínkách vzchází již za týden, plné zapojení je pak po 15-20 dnech. Kostřavě to trvá 12-15 dní, plné zapojení cca po 25 – 30 dnech. Na lipnici se čeká nejdéle, vzchází až po 20 dne a plné zapojení je po 35-40 dnech.

 

Charakteristika vlastností jednotlivých druhů

Charakteristika jednotlivých travních druhůJílek vytrvalýKostřava červená dl. výběžkatáKostřava červená trsnatáKostřava červená trsnatá kr. výběžkatáLipnice luční
tolerance zatížení104349
odolnost vůči chorobám67547
tolerance vůči suchu46785
rychlost vzcházení108762
náročnost na živiny96448
tolerance na vysoké teploty25665
jemnost listu44883
tolerance zastínění55665
hustota54995
tolerance vůči zamokření24444
produkce plsti14567
tolerance vůči zimě23336

1 nejhorší, 10 – nejlepší

zdroj:

Gardenboom.com, wikipedie.org, svet-travniku.cz 

Trávníky pro zahradu, krajinu a sport, Fr. Hrabě a kol. Vydavatelství P. Baštan, 2009