Jaká je doba vzcházení trávníku

Jak rychle vzchází nový trávník? To je velmi častá otázka. Velkou roli hraje kvalitní osivo, správná teplota a závlaha. Jak to tedy vlastně je?

Pro výsev a založení nového okrasného nebo sportovního trávníku se používají směsi jednotlivých travních druhů. Do směsí se nejčastěji využívají Jílek vytrvalý, Kostřavy červená a Lipnice luční a jejich různé odrůdy.

Tyto travní druhy mají rozdílnou dobu vzcházení, proto je trávník ve svém prvním měsíci nevyrovnaný a je na něm vidět postupné vzcházení jednotlivých travních druhů.

Jak jednotlivé travní druhy rychle vzcházejí

Nejrychlejší je při vzcházení Jílek vytrvalý, vzchází za 5-8 dní. Následují kostřavy, cca po 14 dnech ( 10 -20 dní ). Nejpomaleji vzcházejí Lipnice luční ( 3-4 týdny ).

  • Jílek: 5-8 dní
  • Kostřava: 10-20 dní
  • Lipnice: 20-25 dní

Rychlost vzcházení jílku vytrvalého se využívá ve směsích pro obnovu a regeneraci trávníku. Tyto směsi jsou určeny pro dosev a pro opravu trávníku, větší množství jílku v těchto směsích zaručí rychlé zapojení dosevu do nového trávníku a rychlou možnost dalšího využití trávníku.

Pro okrasný trávník ale potřebujeme všechny tři hlavní travní druhy, vzájemně se svými vlastnostmi doplňují. Více o jednotlivých travinách si přečtěte v článku: Základní travní druhy

Co ovlivňuje rychlost vzcházení trávníku

Rychlost vzcházení nejvíce ovlivňuje teplota a vlhkost. Ideální teplota je okolo 20 stupňů a vlhkost je třeba udržovat po celou dobu vzcházení trávníku.

Naklíčená obilka trav nesmí zaschnout, po zaschnutí dojte k odumření klíčence a tím se výrazně snižuje kvalita nového trávníku.

Nižší teploty a nedostateční vlhkost výrazně prodlužují klíčení a vzcházení.

Trávník při vzcházení nesmí zaschnout.

Jak podpořit vzcházení trávníku

Kromě správně zvoleného termínu výsevu nového trávníku, správné teploty a udržování vlhkosti, můžete trávníku dále pomoci například:

  • startovacím hnojivem
  • substrátem a válcováním
  • výběrem kvalitního travního osiva

Dokonale připravený pozemek beru jako samozřejmost.

Čím lépe připravíte pozemek před výsevem nového trávníku, tím snadnější bude pozdější údržba okrasného trávníku.

Startovací hnojivo

Startovací hnojivo se aplikujte před výsevem a lehce se zapravte do půdy. Startovací hnojivo má upravené složení živin, převládá dusík a fosfor. Tedy prvky, které podporují růst a rozvoj kořenového systému.

Ze tzv. Startovacích hnojiv mohu pro nový výsev doporučit tuto trojici:

Vytvořte lůžko

Po výsevu je vhodné travní semeno lehce schovat pod trávníkový substrát a použít lehký válec. Tím dosáhnete toho, že semena trav budou schovaná a vytvoří si v půdě a substrátu své “lůžko”. Budou se ze všech stran dotýkat půdy a tím budou lépe přijímat z půdy vláhu a živiny.

Trávníkový substrát běžně prodávají v 50 l balení v hobby marketech. Nebo můžete použít jemný zahradní kompost a zahradní substrát a promíchat je s jemným pískem. Samotná rašelina není vhodná.

Důležitý je výběr osiva

Velmi důležitý je také výběr osiva. Kvalitnější travní směsi jsou jistější při vzcházení. Některé jsou také při výrobě ošetřeny nějakým přípravkem nebo mořidlem, které osivo chrání a podporuje při prvotním růstu.

Například Headstart. Firma Eurogreen ošetřuje špičkové travní směsi kompletně technologií Headstart, jde o biologický postup, který následně výrazně urychluje vzcházení ( až o 1 týden ) a optimalizuje celý proces vzcházení nového trávníku. Velmi dobré reference jsou na směsi Eurogreen Rasana TOP a Rasana Sport.

Z další osiv, které velmi spolehlivě a rychle vzchází jsou osiva od Wolf-Garten – Supra Premium a zátěžové Profi SJ.

Vytvořeno ve spolupráci s shopem svet-travniku.cz 

 

Přečtěte si také:

Chcete dokonalou zahradu? Začněte správným zavlažováním trávníku

Jak vyčistit trávník od plevele

Tipy pro výběr trávníkového hnojiva

Proč provádět vertikutaci trávníku