Výška sečení je jedním z faktorů, který rozhoduje o úspěchu nebo neúspěchu v pěstování okrasného trávníku.

Zvolená výška sečení může trávník dále rozvíjet a zkrášlovat, ale také může škodit. Jak je to tedy správně?

V tomto článku najdete odpověď na otázku, jak správně sekat trávník.

Tři základní požadavky pro správné sečení

Zde jsou tři základní požadavky pro správné sečení okrasných trávníků:

 1. sečení provádíme tak často, abychom odstranili jen 1/3 asimilační plochy trávníku
 2. kvalitní trávník vyžaduje kvalitní  řez – sečení provádíme ostrým nožem
 3. doporučená výška sečení okrasného trávníku je 3-5 cm

Jak často sekat trávník?

Četnost sečení trávníku je závislá na

 • druhu trávníku
 • na složení travní směsi
 • na ročním období
 • rychlosti vývoje trávníku a jeho růstu

V článku se zaměřím okrasný trávník. Četnost jeho sečení je až 60x za rok. Z toho vyplývá, že se někdy seče i dvakrát týdně, dle vývoje růstu a počasí. Je to hodně? Green na golfovém hřišti se seče v sezoně každý den …

U okrasných trávníků je důležité dodržovat zásadu:

Sečení provádějte tak často, abyste odstranili jen 1/3 asimilační plochy trávníku

Při porušení této zásady snižujete schopnost regenerace trávníku. Nyní do toho vstupuje i složení trávní směsi, ze které je trávník složen.

Například: Snížíme-li lipnici luční z 60 mm na 40 mm výšky, ubrali jsme 1/3 výšky, ale asimilační plocha je snížena o 50%.

Každá odrůda má trochu jinou stavbu a jinou listovou plochu. Viz graf.

 

 

Sečení jen ostrým nožem

Pro sečení používejte jen a pouze kvalitní stroje a ostrý nůž u sekačky.

Nejkvalitnější sečení je s vřetenovou sekačkou.

Nejkvalitnější sečení je s vřetenovou sekačkou. Seče trávu na principu nůžek, řez travního listu je rovný a neroztřepený.

Vřetenová sekačka Swardman Edwin 2.0

Vřetenová sekačka Swardman Edwin 2.0 je nejmodernější model se spalovacím motorem světoznámé značky Kawasaki. I díky němu vyniká vysokou spolehlivostí a nízkou hladinou hluku. Nastavení výšky seče je plynulé v rozsahu 4–45 mm a rychlost máte možnost upravit až do 5,3 km/h.

záběr 55 cm, výška sečení 4 -45 mm, max. rychlost 5.3 km/h, 60 střihů/metr, koš 40l, nádrž 1.6 l, hmotnost 57 kg.

Sekačka Swardman Edwin 2.0 patří k tomu nejlepšímu pro váš dokonalý okrasný trávník, je k dispozici v několika variantách. Vyberte si zde >>> 

Při sečená rotační sekačkou, a je jedno jestli s elektrickým nebo benzínovým motorem, dochází k roztřepení listů. Čím je ostřejší nůž, tím je roztřepení listů trávníku menší.

Při sečení s tupým nožem dochází k velkému roztřepení. A to může mít za následek následné

 • hnědnutí špiček listů
 • špatnou a pomalou regeneraci
 • snížení obrany trávníku proti chorobám

Na poškozených listech je velká pravděpodobnost výskytu chorob a plísní.

Složení trávníku X výška sečení

Každá odrůda, ze které je složena travní směs, má pro Váš trávník jiné požadavky na výšku sečení.

Nejnižší výšku sečení snáší psinečky a kostřavy červené. Tyto odrůdy se proto používají na golfové greeny. Psinečky snesou sečení na výšku jen 5 -15 mm.

Lipnice luční a Jílek vytrvalý snesou sečení  na výšku 20-40 mm.

U okrasných trávníku, kde je složení většinou z kostřavy červené, lipnice luční a jílku vytrvalého, se doporučuje výška sečení 30-50 mm. Doporučená minimální výška by se měla dodržovat.

V případě nedodržení, je sečení stresovým faktorem pro trávník a významně ovlivňuje jeho regenerační schopnost, rychlost znovu obrůstání a náchylnost k chorobám trávníku.

Sečení trávníku a teplota

Trávník nikdy nesekejte při teplotách 25 0C a vyšších. Při těchto vyšších teplotách může dojít k rychlému zaschnutí vrcholků čerstvě usečených listů trávníku. Při vyšších teplotách a nedostatku vláhy také zvyšte výšku trávníku. Čím bude trávník nižší, tím bude rychleji prosychat.

 

 

Sečení nových trávníků

Jak postupovat u nových trávníku?

U nových trávníků sečení podporuje lepší zakořenění, omezuje růst plevelů, ale nesmí poškodit odnožovací zónu a samozřejmě, jak jsem již zmínil výše, je třeba zajistit dostatečnou asimilační plochu.

 • První seč po výsevu provádějte při výšce 60-100 mm dle hustoty nového trávníku ( průměr 70-80 mm )
 • výšku postupně snižujte, vždy max. o 1/3
 • používejte ostré nože
 • sečte za suchého počasí

U trávníků založených pokládkou trávníkového koberce se první sečení provádí po 7-14 dnech od položení. Zase zde platí zásada maximálního snížení trávníku o 1/3.

Shrnutí

 • okrasný trávník sečte na výšku 3-5 cm.
 • sečení trávníku provádějte, když je trávník suchý.
 • trávník snižujte maximálně o 1/3 asimilační plochy
 • pro sečení používejte ostrý nůž, aby stébla nebyla roztřepená