Podzimní výsadba okrasných dřevin

Kromě výjimek je říjen nejvhodnější dobou pro výsadbu okrasných keřů. Vysadíme-li je do konce října, budou mít keře dostatek času na zakořenění ještě před příchodem zimy. Samozřejmě vždy s ohledem na aktuální počasí.

Při plánování výsadby si dobře promyslíme dostatečné vzdálenosti, aby časem nedošlo k tomu, že vzrůstnější keře budou bránit v růstu těm menším. V říjnu si můžeme připravit, nařezat a ihned zapichovat dřevité, čili zimní řízky dřišťálu a vrby.

 

04travniky_bannery160x570

Výsadba opadavých keřů do živých plotů

Tato doba je vhodná k výsadbě opadavých keřů do živých plotů. Jehličiny a stálezelené keře vysazujeme raději na konci dubna nebo v srpnu. Pro výsadbu se nejlépe hodí dvou až tříleté keře s dostatečně vyvinutým kořenovým systémem. Aby živý plot rostl rovnoměrně, vybíráme sazenice pokud možno vyrovnané.

Ideálně vysazujeme na 1 metr živého plotu při jedné řadě 5 sazenic. Při dvou řadách pak vysazujeme 6 až 8 sazenic. Kromě ptačího zobu, který vysazujeme hlouběji, dbáme na to, aby rostliny nebyly vysazeny hlouběji, než v okrasné školce. Po výsadbě sazenice důkladně seřízneme, abychom měli živý plot hustý již od samotného začátku. Povrch půdy po výsadbě chráníme například kompostem.

Jak vysazovat růže

Do poloviny října můžeme vysazovat nové stromkové nebo keřové růže. Výhony nejprve zkrátíme asi o 1/4 a dále už je ošetřujeme jako starou výsadbu. U keřů postačí vzdálenost mezi jednotlivými rostlinami 50 cm a u stromkových růží 75 cm. Pro výsadbu je možné využít specializovaný substrát pro růže, který má namíchané složení z rašeliny, kompostu a dalších přásad přímo pro růže. K dostání v zahradnických potřebách a marketech.

Pomoc při výsadbě mladých stromků

Při hloubení jámy pro výsadbu mladých stromků postupujeme tak, že rozdělíme zeminu na dvě části. Tu první hromadu bude tvořit půda z horní vrstvy. Na druhou hromadu budeme dávat zeminu vybranou ze dna jámy. Jakmile budeme mladý stromek vysazovat, dáme na dno jámy nejprve svrchní zeminu. Nešetříme s ní, potřebujeme, aby vysazovaný stromek stál dostatečně vysoko. Místo štěpu, jež rozeznáváme na kmínku jako ztluštělé místo, by mělo mít místo ve výšce dlaně položené na šířku nad povrchem země.

Nedostává-li se nám kvalitnější země, vyryjeme si další země z jiné části zahrady. Naši předkové ještě házeli na odkryté kořeny vysazovaných stromků hrst až tři ječmene. Až poté zaplnili jámu zbytkem zeminy a zeminu příliš neušlapávali, aby měl ječmen dostatek vzduchu. Ječmen se pak pomalu rozkládal, čímž dodával kořenům sílu k růstu a brzkou násadu prvních plodů.

Postup při výsadbě krok za krokem

 1. Máme-li k dispozici vlastní výpěstky okrasných dřevin, dobýváme je a ihned sázíme.
 2. Zakoupené dřeviny je třeba chránit již při dopravě na místo a také před možným oschnutím kořenů.
 3. Jelikož keře mají setrvat na jednom stanovišti po dlouhou dobu, dobře připravíme půdu a to hluboce, což znamená na 2 rýče.
 4. Vykopávanou půdu zbavíme plevelů.
 5. Půdu obohatíme kompostem. Nikdy však nezarýváme čerstvý hnůj. Ten můžeme použít jen na pokrývku po výsadbě.
 6. Známe-li pH půdy ne své zahradě, doplňujeme ji buďto rašelinou pro rostliny, které jsou kyselomilné anebo naopak přivápníme, pokud hodláme vysazovat rostliny vápnomilné.
 7. Vysazujeme-li okrasný stromek, nejdříve do vyhloubené jámy zatlučeme kůl. Ten zcela nutně potřebují dřeviny s kmínky na slabě rostoucích podnožích. Při výsadbě vysokokmene a polokmene končí kůl 10 cm pod korunou.
 8. Bereme-li ohled na trvanlivost kůlu, předem ho naimpregnujeme prostředkem proti hnilobě.
 9. Vyhloubená jáma by měla být natolik široká, aby se v ní pohodlně daly rozprostřít kořeny.
 10. Vlastní výsadbu provádíme nejlépe ve dvou osobách. První osoba spouští stromek svisle do jámy, a to těsně podél kůlu. Další osoba přihazuje na kořeny zeminu.
 11. Při výsadbě opakovaně potřásáme lehce stromkem tak, abychom zeminu dostali i pod kořeny a tak zaplnili dutiny. Při tomto postupu se stromek dostává stále o něco málo výše.
 12. Místo štěpování stromku musí být 10 – 15 cm nad povrchem půdy. Tehdy je stromek ve správné výšce. Naposledy přihodíme zeminu a přišlápneme ji nohou, opatrně a špičkou nohy směrem ke kmeni stromku.
 13. Vysazený stromek zalijeme minimálně jednou 10 litrovou konví vody.
 14. Nakonec strom přivážeme ke kůlu kokosovým úvazem anebo vrbovým měkkým prutem. Úvaz by měl mít formu ležaté osmičky a být dostatečně volný, aby stromek nebyl zaškrcován.
 15. Nějakou dobu po výsadbě ještě sledujeme sesedání půdy a zeminu ke stromku či keři dodatečně dosypáváme.