Výhody použití kapalných hnojiv

Rostliny přijímají živiny přes kořeny, kde využívají živiny nahromaděné v půdě. Rostliny jsou také schopné přijímat živiny přes listy a listové čepele, a to velmi účinně.

Pro listovou výživu různých druhů rostlin, stromů, keřů, zeleniny nebo trávníku se používají kapalná hnojiva nebo krystalická vodorospustná hnojiva. Mezi nejznámější vodorospustná hnojiva patří hnojiva Kristalon.

Aplikace je prováděna postřikem na list za pomocí postřikovačů nebo s využitím závlahových systémů a k nim napojených speciálních dávkovacích čerpadel. Tyto hnojiva se mohou také aplikovat zálivkou, ale přímá aplikace na list je účinnější.

Hlavní výhoda aplikace na list

Hlavní výhodou používání kapalných a vodorozpustných hnojiv pro výživu rostlin přes list je rychlý příjem živin. Lze tak velmi snadno, rychle a účinně doplnit chybějící živiny.

Proto se také tato forma výživy rostlin využívá při akutním nedostatku některé živiny nebo při potřebě rychlého dodání živin. Například aplikace Hořké soli na okrasné rostliny při deficitu hořčíku, kdy dochází k hnědnutí jehličí. Nebo pro rychlé oživení barvy trávníku, tak se pak aplikjí hnojiva s větším odsahem železa.

Kdy tedy využít kapalná hnojiva?

Využití listové výživy

Listová výživa je využívána nejvíce jako doplněk ke standardnímu hnojení pomocí granulovaných hnojiv, jejiž živiny čerpají rostliny přes kořeny z půdy.

Listová výživa nám pomůže při:

  • při nedostatku určitého prvků
  • pro rychlé doplnění živin
  • pro výživu rostlin v době potlačení příjmu živin z půdy, například v období sucha.

Shrnutí výhod listové výživy

  • rychlý příjem živin
  • jednotlivé živiny jsou pro rostliny velmi dobře přístupné
  • okamžitá reakce u rostlin
  • jednoduchá a rychlá aplikace
  • rychlé vyřešení nedostatku konkrétní živiny.

Vyzkoušejte i vy výhody výživy rostliny přes list a používejete vodorostustná nebo kapalná hnojiva.

 

[ hana-code-insert ] '’GOOGLE’' is not found

 

Napsat komentář