Jak připravit zahradu na zimu

Krása mnoha rostlinných druhů nekončí ani na samém prahu zimy. Abychom si této krásy mohli dosyta na zahradách užívat celoročně, je třeba na zimu zahrady vhodným způsobem připravit.

Stálezelené dřeviny

Stálezelené rostliny nám budou vděčné za humózní pokrývku půdy nad kořeny. K tomu nám postačí borové jehličí, rozřezaná sláma, listová hrabanka, posekaná tráva anebo rašelina či hrubý kompost. Nejen, že takováto přikrývka bude dodávat výživné látky a obohacovat půdu o humus, bude také udržovat stálezeleným rostlinám stálou vláhu tolik potřebnou i v zimním období. Například rododendrony a jiné stálezelené listnaté keře nezapomeneme před zimou vydatně zalít. Nedostatek vláhy v zimě by jim mohl ublížit víc než případné silné mrazy. Ze stejného důvodu nesklízíme napadané listí ani z hajních partií zahrady.

Kromě rododendronů také další stálezelené dřeviny jako jsou bobkovišeň, tis a cesmína chráníme klestím, jež bude stínit. Sníží tak oslunění a současně omezí i nepříznivý vliv větrů. Kořeny stálezelených okrasných dřevin chráníme 10 cm silnou vrstvou rašeliny anebo listí.

Clematis (plamének) se obvykle pěstuje v odolných odrůdách, ovšem v polohách, kde hrozí větší nebezpečí mrazů, jej raději obalujeme, a to až do výše 1,5 m. K obalení použijeme klestí anebo slámu.

Jak správně připravit trávník na zimu? Více se dozvíte na www.jaknatravnik.cz

Ochrana cibulovin proti zimě

Na rozdíl od míst původu mnoha cibulovin a hlíznatých rostlin, což jsou horské oblasti na jihu, kde jsou chráněné před chladem teplou sněhovou vrstvou, u nás velmi často cibuloviny musí čelit holomrazům. Některé citlivé druhy by mohly dokonce vymrznout, a tak je raději přikrýváme nastýlkou z chvojí. Jedná se hlavně o některé druhy narcisů, řebčíků a polštářových rostlin a citlivější trvalky, jako jsou například srdcovky. I všechny nově vysazené cibuloviny budou v prvním roce vděčné za ochranu proti chladu. Dobře je ochrání vrstva listovky, nebo chvojí. Tepelně je izoluje a rovněž zabrání promrznutí půdy do hloubky. Chybu neuděláte ani s vrstvou kompostu. Ta nejen že rostliny zahřívá, ale dodává jim také živiny a vylepšuje stav půdy.

Zabezpečení snadno vymrzajících keřů

Při nedostatku sněhu snadno vymrzají k zemi některé druhy okrasných dřevin, které je zvlášť důležité vydatně chránit. Patří k nim Ceanothus (zpododěr), Buddleia (komule neboli letní šeřík), Chionanthus (bělas), ale také tamaryšek a ibišek. Abychom o tyto velmi půvabné dřeviny nepřišli, nastýláme k nim 20 cm pokrývku z listí a tu ještě navíc pohodíme kompostem.

Ovocné sady před zimou

Naopak z ovocných sadů pečlivě sklidíme všechno napadané listí. Je-li listí napadané škůdci nebo nemocemi, nekompostujeme ho, ale spálíme jej. V listí by se mohly zdržovat houbové choroby, které by přezimovaly v zemi a šířily se na ovocné stromy v průběhu další vegetace.

Přikrmování ptactva

Jako prevenci pro zdravou zahradu nelze opomenout ani užitečné ptactvo, které je naším spolehlivým pomocníkem v boji se škůdci. Z tohoto důvodu nepodceňujeme ani přikrmování ptactva. Ještě v předjaří jim umístíme do zahrad hnízdní ptačí budky a od konce října či listopadu začínáme s přikrmováním ptactva.

Trávy a trávovité rostliny

Za zimní ochranu těchto krásných druhů rostlin lze považovat jejich svázání do snopu, navrstvení suchého listí v těsné blízkosti stébel a na listí ještě nastýlka z lesního chvojí.

Trávy rozhodně před zimou nestříháme. Ojíněné a zasněžené budou zdobit zahradu po celou zimu. Pokud bychom jejich stébla odstřihly, do jejich dutých zbytků nad kořeny by zatékala voda, a trávy by mohly přes zimu vyhnít.

Jehličnany a jejich ochrana

Zvláště tam, kde hrozí okusování jehličnanů zvěří, je nutné chránit jehličnany před okusem drátěným pletivem anebo jiným způsobem, například repelenty. Aby se větve pod tíhou sněhu v zimě nerozestoupily a nezlomily, chráníme tyto stromy stažením větví pomocí drátu, provazu anebo síťky.

Více o repelentech a ochraně proti okusu si přečtěte v článku: Ochrana stromů proti okusu

Příprava zahradního jezírka a ryb na zimu

Prostředí zahradních jezírek je v rámci zahrady takový malý a přitom nezastupitelný ekosystém. Aby bylo dobře postaráno o jeho obyvatele – ryby a rostliny, ale i o jeho celkový vzhled, musíme jezírku před zimou rovněž věnovat patřičnou péči. V závislosti na průběhu počasí, ale co nejdříve po opadu listí ze stromů je vhodné nádrž vypustit, vyčistit dno i stěny jezírka a zbavit ho veškerých nečistot, hlavně nánosů bahna a napadaného listí. Ještě předtím, než se ohlásí první mrazy, je nutné odpojit filtrační jednotku a vyčistit ji. Následně ji uložíme do sucha a tepla. Přes zimu pak dbáme, aby nádrž nikdy zcela nezamrzla. Toho docílíme vháněním vzduchu do jezírka pomocí kompresoru anebo čeřením vody čerpadlem.

Pamatujeme na to, že již dvoutýdenní zamrznutí hladiny může mít fatální důsledky pro ryby.

Ty mohou být vlivem náhlého rozkladu bahna a z něj uvolňovaných plynů očištěním jezírka a umístěním udušené. Těmto rizikům můžeme předcházet právě důkladným vyčištěním jezírka na podzim a umístěním malého čerpadla pod jeho vodní hladinu. To bude bránit zamrznutí. Pro ryby je obsah kyslíku v nádrži naprosto limitním faktorem pro přežití.

 

[ hana-code-insert ] '’GOOGLE’' is not found