Kadeřavost broskvoní

Krátce po vyrašení se listy broskvoní stáčejí, žloutnou a červenají a následně se celkově deformují – kadeřavý. Za tuto nejznámější chorobu broskvoní může houba Taphrina deformans.

Kadeřavost broskvoní se projevuje nejvíce na jaře. Původce choroby přezimuje v koruně stromů, na jaře prorůstají do pupenů. Následně po vyrašení se listy deformují.

Napadené listy následně na konci jara opadají. Po opadu raší částečně nové listy. Ale napadené větve zaostávají v růstu. Napadený strom ztrácí přirozenou odolnost a je náchylnější k dalším chorobám a k vymrzání.

Při silném výskytu jsou napadeny i plody, které se deformují, praskají nebo zaostávají ve vývoji a růstu. A opadávají nejen listy ale i plody.

Ochrana broskvoní proti kadeřavosti

Pro dobrou účinnost chemické ochrany je důležité načasování. Nutné je ošetřovat preventivně, po napadení již není chemická ochrana účinná.

Rašení
Rašení

První ošetření se provádí na podzim po opadu listů. Další a základní termín je na jaře při rašení pupenů. Když je průběh začátku jara deštivý, pomalejší a chladnější, postřik po 10-14 dnech opakujeme.

Pro správnou účinnost je nutné provést postřik ve správnou dobu a provést postřik celého stromu. Celý strom, každou větev postříkáme tak, aby postřiková kapalina po větvích a kmenech stékala. V zahradní hantýrce se tomu říká „vykoupat“

 

Na postřik se používají mědnaté přípravky, aplikují se na podzim po opadu listů a v jarním termínu se používají další speciální fungicidy.

Jako preventivní nechemická opatření patří výběr odrůd broskvoní částečně odolná kadeřavosti broskvoní.

[table id=1 /]

Pro správné na dávkování a přesnou aplikaci je nutné provést postřik zahradním postřikovačem.

foto: autor

P.S. Přečtěte si také článek: Kdy preventivně zasáhnout proti kadeřavosti broskvoní.

[ hana-code-insert ] '’GOOGLE’' is not found

Napsat komentář