Ježatka a lipnice roční – nebezpečné trávy v trávníku

Krásný zelený trávník někdy narušuje jiná tráva. Jako by tam nepatřila. Působí svým trsem jako velmi rušivý element. A to jak vzhledově, tak i na kvalitu trávníku. Je to ježatka kuří noha. V posledních letech se také velmi rozšířila lipnice roční.

Ježatka kuří noha

Ježatka kuří noha je travina z čeledi lipnicovitých,je to jednoděložná rostlina, její růst je trsnatý, rozmnožuje se semeny. Je to jednoletá rostlina.

Nebezpečí ježatky v trávníku spočívá v jejím agresivním trsnatém růstu, kdy vytlačuje ostatní traviny. Velké škody dokáže napáchat zejména v mladých výsevech. Ježatka v trávníků se úporně “brání posekání”. Její vzrůst se vždy přizpůsobuje dané kultuře v které roste. Například v trávnících je její růst spíše plazivý.

Ježatka kuří noha

Likvidace postřiky

Ježatka kuří noha je jednoděložná rostlina, jako ostatní trávy obsažené v travních směsích. Z tohoto důvodu, klasické postřiky proti plevelům ( Bofix, Travin Dicotex ) v trávnících, ji nehubí. Tyto přípravky hubí pouze dvouděložné plevele ( sedmikrásky, pampelišky …).

Na ježatku lze částečně použít přípravek Puma Extra. Někde je v literatuře nebo od trávníkářů doporučována. Ale pozor! Přípravek není 100% selektivní k ostatní travinám. Může dojít k poškození trávníku! V mladém stádiu ničí lipnice a jiné druhy trav. Odolné jsou pouze jílky, které jsou již dobře vyvinuté. Pumu Extra lze také použít do semenných porostů Kostřavy červené.

Puma Extra není v oficiální distribuci pro hobby použití, je k použití pouze pro profesionální použití.

Likvidace mrazem

Ježatka kuří noha je jednoletá rostlina. Ježatka je citlivá na mráz. Mráz přes zimu rostliny ničí, na jaře je trávník nutné dosít. Semena v půdě si udržují klíčivost 2-6 roků. Semena mohou klíčit a vzcházet až z hloubky 10 cm i pod vodou. Obilky jsou rozšiřovány různými způsoby, nejčastěji nečistým osivem, statkovými hnojivy,větrem, balíčkovanou sadbou, závlahovou vodou apod.

Likvidace bodovou aplikací

Jednotlivé trsy ježatky lze likvidoval bodovou aplikací ” totálních herbicidů” ( Roundup apod. ) a následně po uhynutí rostliny provést dosev trávníku. Bodová aplikace se provádí speciálním aplikátorem ( protiplevelná hůl ), případně lze aplikovat Roundup nebo jiný podobný přípravek štětečkem na list plevele ( aplikuje se přímo koncentrát, vhodné pro menší plochy ).

Roundup nesmí zasáhnout trávník, jinak dojde k jeho z ničení! V žádné případě neaplikujte plošně!

Lipnice roční

Lipnice roční - Poa annua

Podobně jako Ježatka je i Lipnice roční v trávníku nežádoucí, a je brána jako plevel. Do trávníku nepatří.

Lipnice roční (Poa annua) je drobná, trsnatě rostoucí tráva. Jednoletá, nevýběžkatá, trsnatá tráva se stébly vysokými jen 5 až 25 cm a jemnými svazčitými kořeny.

Lipnice se rozmnožuje pouze generativně semeny (obilkami). Proto je důležité zabránit jejímu vysemenění a podniknout kroky k jejímu vyhubení včas.

Likvidace Lipnice roční

Její likvidace je bohužel velmi nesnadná, podobně jako u ježatky, jde o trávu v trávě a nejsou proti ní postřiky.

Lipnice roční také velmi často roste v dlážděných chodnících, na dvorech i v podél cest, tak nemusíte bát ji zlikidovat nějakým “totálním” neselektivním herbicidem. Při aplikaci pozor, aby jste nezasáhli okolní záhony a rostliny!

Lipnice roční navíc celkem odolává nižší seči a sešlapání. Pro likvidaci lipnice roční platí vše více uvedené jako pro ježatku. Nejúčinnější je mechanické nebo ruční vytrhání jednotlivých trsů. To bohužel platí jak pro lipnici tak pro ježatku.

Prevence

Nejúčinnější prevencí proti výskytu jakýchkoliv plevelů v trávníku je silný a hustý trávník, který dokáže plevelům konkurovat a není v něm pro ně místo.

Proto trávník pravidelně přihnojujte, provádějte vertikutaci a odstraňujte travní plst a ihned, jak v trávníku objevíte slabší místo nebo holé místo trávník opravte a proveďte dosev.

Poznámka: před aplikací postřiků si vždy pečlivě přečtěte etiketu přípravku a postupujte podle tam popsaných pokynů, aby jste předešly poškození trávníku a jeho okolí. Důležité tipy pro správnou aplikaci přípravků naleznete v článku:Pozor při aplikaci postřiků na zahradě

[ hana-code-insert ] '’GOOGLE’' is not found