Pískování trávníku – zkvalitnění vegetační vrstvy

Pískování trávníku – zkvalitnění vegetační vrstvy

Pískování je vpravení bílého křemičitého písku do travního porostu za účelem zkvalitnění půdy ( vegetační vrstvy ).

Pískování výrazně zlepšuje vegetační vrstvu trávníku, zlepšuje její půdní strukturu, zvyšuje propustnost vody a živin. Zrychluje osychání trávníku po dešťových srážkách. Pískování také výrazně omezuje tvorbu plsti a mechu.

Pro pískování trávníku se používá křemičitý písek zrnitosti 0,25-2 mm. Pískuje se 1x ročně, nejlépe po vertikutaci  nebo aerifikaci trávníku v dávce 4-9 l/m2.

Kvalita písku je důležitá. Je třeba použít ostrohranný písek s minimálním podílem jílovitých částic.

Pískování se provádí u větších ploch speciálními stroji, u menších ploch je vhodné použít aplikační vozíky a rozmetadla hnojiv. Písek je nutné rovnoměrně rozprostřít po ploše trávníku, ale tak, aby nedošlo k úplnému překrytí trav! Písek lze úspěšně srovnat smykováním, na menších plochách hráběmi.

Shrnutí – výhody pískování trávníku:

  • zlepšuje půdní strukturu
  • zvýšená prostupnost vody a živin v půdě
  • omezení tvorby plsti
  • zlepšení odnožování trav
  • zrychluje osychání trávníku

top dressing

Top – Dressing

Na podobném principu jako pískování je založena další specializovaná činnost v údržbě trávníku a to je Top-Dressign.

Při Top-Dressingu se nepoužívá pouze písek, ale speciální top-dressingnová směs. Tato směs je složena z křemičitého písku, kompostu a rašeliny nebo speciálního substrátu. Směs pro Top-Dressing lze doplnit i o hnojivo nebo jiné pomocné půdní látky a půdní kondicionéry.

Pro vlastní zahradu si můžeme směs namíchat z trávníkového substrátu a kompostu. Kompost by měl být čistý, bez příměsí semen plevelů, abychom si nezaplevelili trávník.

Provádíme po vertikutaci trávníku. Dojde k zasypání odhalených odnožovacích uzlin trav, a pokud po vertikutaci doséváme travní osivo ( a to většinou ano ), dojde také k zakrytí semen trav a k jejich ochraně.

Tím zlepšíme lepší vzcházení nových semen a rychlejší regeneraci trávníku. Zároveň zlepšujeme vrchní vrstvu vegetačního substrátu.

Pro aplikaci se používají speciální stroje, na menších zahradách lze rozhodit lopatou a srovnat hráběmi. Dělá se vrstva 3-10 mm.

Přečtěte si také, jaké zvolit jarní hnojivo a co dále dělat na jaře s trávníkem.

[ hana-code-insert ] '’GOOGLE’' is not found