Trávník a voda – voda je život

Říká se, že voda je život. Ano je tomu tak bez vody života není a bez vody není ani krásný trávník. Určitě si při svých letních procházkách koukáte kolem sebe. Při procházkou mezi zahradami u rodinných domů je v létě krásně vidět, kdo má a kdo nemá závlahu.

Trávník bez vody trpí, usychá. Déšť v létě nepřichází tak často, jak by trávník potřeboval. Doplňková závlaha, tedy ta závlaha, která má nahradit déšť, patří k tomu nejdůležitějšímu, co trávník potřebuje.

V létě platí: Sečení, závlaha, výživa, a pak teprve následují další pěstitelská opatření.

Podle různých měření, zkušeností z minulosti, pozorování a vývoji teplot se v odborné literatuře uvádí, že doplňkovou závlahou je trávníku dodat až 200 litrů vody na m2 za vegetační období. Je to nějaké minimum, v praxi samozřejmě záleží na průběhu počasí, teplot, srážek v tom daném roce.

Kdy zavlažovat

Zavlažujeme pokud možno dřív než trávník zaschne, nejpozději v momentě, kdy trávník začíná vadnout, a to je již hodně hraniční. Je třeba sledovat nejen teploty vzduchu, ale také půdní vlhkost.

Nejvhodnější je pustit závlahu trávníku časně ráno. Voda se stihne vsáknout do země, ještě předtím než výrazně stoupne teplota vzduchu a v půdě tak zůstane potřebná zásoba pro trávník.

Při závlaze v průběhu dne dochází k velkým ztrátám vypařováním. Při večerním zavlažování dochází k tomu, že trávník je přes noc vlhký a může docházet k rozvoji chorob a plísní na trávníku.

Kolik vody je třeba

Cílem závlahy není pouze zavlažit listy, ale je třeba dostat vodu ke kořenů v půdním profilu do hloubky cca přes 15 cm. Proto zavlažujeme spíše větší dávkou vody v delších intervalech. Základní dávka je cca 15-25 litrů / m2 v intervalu za 3-5 dní. Při velkých vedrech okolo 30 a více stupňů je třeba dávku zvýšit ( 30-40 l/m2 ) a interval snížit na 1-2 dny. Při delším období velkých teplot jdeme až na 50 litrů/m2.

Nenechte přes léto trávník žíznit. Zalévejte vydatně, dostaňte vodu ke kořenům!

Napsat komentář