Jak chránit psy při postřiku trávníku

Pro ošetřní trávníku proti plevelům se používají selektivní herbicidy. Jde o chemické látky, které vyhubí plevel a trávník zůstane nepoškozen. Ano, jde o chemickou látku, a tak k ní musíme přistupovat. A to i s ohledem na domácí zvířata, psy a kočky. Někdo část trávy z trávníku zkrmuje. Většina majitelů rodinných domů má psa nebo kočku. I těm může použitá chemie pro likvidaci plevelů uškodit. Jak správně postupovat?

Návod a ochranná lhůta

Při postřiku postupujeme dle návodu (etikety ), který je součástí balení přípravku. Tam je uvedeno dávkování přípravku, jak s přípravkem nakládat a jsou tam také uvedeny ochranné lhůty. U herbicidů do trávníku je většinou uvedena ochranná lhůta pro zkrmování trávy.

Všechny přípravky proti plevelům v trávníku mají ochranou lhůtu 28-30 dní pro zkrmování ošetřené trávy. Z toho vyplývá, že ošetřená tráva herbicidem by  se neměla zkrmovat, není určena pro krmení. Tady jde zejména o zvířata, která mají trávu jako denní potravu ( ovce, králík apod. ). Trávu tedy jedí často a ve větším množství.

Psy a kočky

Při postřiku se po ploše, kde přípravky aplikujeme, nesmí pohybovat žádné zvíře.

Návody se nezmiňují o tom, kdy se mohou po ošetřené trávě pohybovat psy nebo kočky. Z praxe odsledované doporučení je, že na ošetřený trávník nevpouštět domácí zvířata cca 3-5 dní po postřiku.

Psy sice někdy trávu žerou, ale jen velmi nepatrné množství, museli by sežrat velké množství, aby jim to nějak ublížilo.  Záleží také na velikosti psa. Čím menší pes tím větší možnost, že mu bude po sežrání trávy nevolno.

Na pohyb po postříkané trávě se testy a zkoušky při schvalování různých postřiků nedělají nebo alespoň se to nikde neuvádí. Z toho lze soudit, že postřik, který byl již ” vtažen” do rostliny a umyt rosou nebo deštěm následné dny po postřiku již procházejícím zvířatům neškodí. Ovšem  samozřejmě zůstává v rostlině a proto může způsobit problémy při požití. Přesto je třeba postupovat obezřetně. Pes by například neměl mít na nohou a tlapkách poraněnění, když bude za čerstva vstupovat na ošetřený trávník. Postřik je přeci jenom ” chemie” a je třeba k tomu mít určitý  respekt a dbát na ochranu.

Výše uvedený postup není oficiální. Je to jenom popis běžné praxe. Proto je třeba se vždy řídit etiketou přípravku nebo pokyny výrobce. Pokud si správným použitím jakého koliv přípravku nejste jisti, obraťte se přímo na výrobce, kontakt je vždy uveden na etiketě. Nebo je možné se z dotazem obrátit na pracoviště odborného úřadu. V České republice má problematiku postřiků na starosti Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Více na www.ukzuz.cz

úvodní foto: carterse (flickr)

 

[ hana-code-insert ] '’GOOGLE’' is not found

 

Napsat komentář